Les nostres instal·lacions

Instal·lacions

Lacados del Vallès, S.A. centra la seva activitat econòmica al lacat de perfils, xapes i motllures d'alumini destinades preferentment a l'arquitectura. Per dur a terme aquest projecte, disposem de 5 naus industrials de aproximadament 5000 m² de superfície total, on s'ubica la nostra línia de pretractament per immersió, dues línies de lacat, empaquetatge, emmagatzemen de perfils d'alumini i distribució.

Les nostres línies de lacat, es troben totalment pressuritzades, per tal d'evitar qualsevol tipus de contaminació a les nostres cabines de pintura, disposem de cabines de pintura de neteja ràpida, pe tal de donar resposta i agilitat al canvi de colors. Plastificadora de xapes, instal•lacions d'embalatge de perfils, amb la finalitat de garantir que aquests arriben en perfecte estat al nostre client, també disposem de transport propi amb 4 camions.


Mediambient

El mon es de tots, i el volem deixar a les millors condicions possibles, per tal que les futures generacions en puguin gaudir del nostre ecosistema, tal com nosaltres hem pogut gaudir, per aquests motius, Lacados del Vallès, S.A. disposa d'una depuradora per tractar les aigües residuals que es generen durant el nostre procés industrial, l'equip de manteniment de la nostra empresa, garanteix que les aigües residuals compleixin totalment amb la legislació vigent.