Fabricació

El lacat que s'aplica als perfils d'alumini, consisteix a l'aplicació electrostàtica d'una pintura en pols a la superfície de l'alumini. Les pintures mes utilitzades son les de poliester, per les seves característiques a la alta resistència que ofereixen davant la llum i la corrosió.
Els objectius principals del lacat son:

Millorar l'aspecte estètic i les propietats físiques de l'alumini


Pretractament

El lacat d'alumini consta de diferents fases, una de les mes importants es el pretractament de perfils, Lacados del Vallès, des va optar per realitzar el pretractament de perfils i xapes per immersió als diferents dipòsits de pretractament, per tal d'aconseguir un atac controlat i homogeni de tots els perfils i xapes que es tracten a les nostres instal·lacions, per fer-ho, introduïm els perfils als dipòsits de tractament, evitant que els perfils es toquin entre ells, per tal que els productes químics, impregnin totalment la superfície del perfil, tant l'exterior com l'interior. Els temps d'immersió als diferents dipòsits està totalment automatitzat, per tal de controlar i verificar que l'atac que se li donen als perfils sigui totalment homogeni.


Lines de lacat

Disposem de dos línies de lacat totalment independents, totes dues línies es troben completament pressuritzades per tal d'evitar la possible contaminació per agents externs, Disposem de l'última tecnologia en canvi de color, per aquest motiu, podem oferir una gran versatilitat a l'hora de oferir solucions als nostres clients per la rapidesa i la agilitat amb la que podem gestionar les nostres comandes.


Empaquetatge i transport

Tots els perfils i xapes manufacturats a les nostres instal•lacions, son plastificats i lligats, per tal de garantir que el material arriba en perfectes condicions al destinatari final. Disposem de contenidors especialment dissenyats per el transport i emmagatzematge amb la finalitat de garantir el perfecte estat del material durant el trajecte.


Sea-Side Class

Es troba la seva obra a prop del mar?. Existeix molta salinitat al ambient? La solució es Sea-Side Class. El nostre acabat de mes llarga durada. Es un tractament destinat a oferir la màxima durabilitat al alumini. Atacant 8 gr/m² aconseguim eliminar totes les impureses de l'alumini, per tal que la pintura en pols de poliester quedi perfectament adherida.


Acabats Fusta

Si tota la carat RAL, metal•litzats i acabats especials no es suficient... també disposem d'una selecció de diferents acabats imitació fusta que han estat molt ben acollits per el mercat, oferint solucions en lacat, que aporten una gran calidesa en vivendes. Així com a mobles d'exterior.


Ensamblatge

El sistema de "aïllament amb pont tèrmic" mes utilitzat per els tancaments d'alumini son les barretes de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Aquest es un dels pocs productes termoplàstics autoritzats per la normativa europea UNE-En 14024

Consisteix en evitar que la cara interior i exterior de les finestres tinguin contacte entre si, intercalant un mal conductor, amb la qual cosa es redueix les pèrdues de la climatització interior, i l'aïllament dels sorolls de l'exterior. En el cas de les finestres s'utilitza un perfil separador de plàstic embotit amb el propi perfil d'alumini que conforma la finestra.

Les avantatges del us del pont tèrmic son:

Estalvi d'energia. Al actuar com aïllant de la temperatura exterior
Limitació de la condensació de la cara interior dels perfils
La possibilitat de fer servir perfils bicolor

En compliment, no tant sols del protocol de Kyoto, també el Codi tècnic de la edificació que obliga a que els tancaments d'alumini siguin amb aïllament de pont tèrmic al 80% de la geografia espanyola.


Laboratori

Lacados del Vallès, disposa de laboratori propi a les seves instal•lacions, la nostra política de qualitat, basada en la satisfacció del client, i la millora continua de tots els nostres processos productius.
Per tal de controlar la qualitat del producte final, es realitzen cada dia les següents proves i revisions estipulades per la marca de qualitat QUALICOAT