Pre-tractament

Pre-tractament de perfils i xapes per immersió en les diferents cubes de tractament, per tal d'aconseguir un atac controlat i homogeni de tots els perfils i xapes.

Línies de lacat

Disposem de dues línies de lacat totalment independents, les dues línies es troben totalment pressuritzades per evitar la possible contaminació per agents externs.

Empaquetat i transport

Tots els perfils i xapes manufacturats a les nostres instal·lacions, són plastificats i fleixats, per garantir que el material arriba en perfectes condicions al seu destí.

Coneix les nostres instal·lacions

Lacats de l’Vallès, S.A. centra la seva activitat econòmica en el lacat de perfils i xapes d’alumini destinades preferentment a l’arquitectura.

Per a això, disposem de 5 naus industrials de, aproximadament uns 5000 m² de superfície total, on s’ubiquen, tant la nostra línia de pretractament per immersió, dues línies de lacat, empaquetatge, emmagatzematge de perfils d’alumini i distribució.

Certificats de qualitat

El lacat, que s’aplica als perfils d’alumini, consisteix en l’aplicació electrostàtica d’una pintura en pols a la superfície de l’alumini. Les pintures més utilitzades són les de tipus polièster per les seves característiques de l’alta resistència que ofereixen a la llum ia la corrosió.

Si necessites més informació, posa’t en contacte amb nosaltres